УКР
РУС
ENG
Search

Amosov Oleg Yu.

Date of Birth: September 2, 1954

Doctor of economic sciences, professor

Work: Kharkov Regional Institute of State Administration of the National Academy of State Administration of Ukraine (Ukraine, Kharkov), Deputy Director.

Research interests:
– Management of socio-economic development of regions;
– Employment;
– Management of Organizations;
– HR and human capital;
– Public policy;
– Mechanisms of governance.

Author of more than 200 scientific and educational works, including 11 monographs, 4 textbooks, 15 manuals.

The most important scientific and educational works:
Амосов О. Ю. Економіка підприємства / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – 168 с.
Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: Монографія / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, А. О. Латинін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 144 с.
Конкурентна політика: Підручник / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – X: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.
Теорія та історія державного управління: Навчальний посібник / О. Ю. Амосов, Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.
Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, В. В. Мамонова та ін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 208 с.
Амосов О. Ю. Підхід до управління процесами розподілу капіталу як основи розвитку регіону / Лібермановські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія. / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима– Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 41 – 51.
Податкова політика та податкова система: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, Т. В. Меркулова – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 140 с.
Амосов О. Ю. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Монографія / [О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін та ін.]; за заг. ред. д-р. держ. упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 192 с. – 9 (До 10 річчя кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ).

Contact e-mail: amosovoleg@ukr.net

  The Promblems of Economy, 2009-2018 The site and its metadata are licensed under CC-BY-SA. Write to webmaster