УКР
РУС
ENG
Пошук


Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя
Кривицька О. Р.

Кривицька О. Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 157–163.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-157-163

Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 657.1:368.03:368.07:65.014.12

Анотація:
Визначено концептуальні засади організації управлінського обліку в діяльності компаній зі страхування життя. Наведено основні відмінності між управлінським і бухгалтерським обліком за такими критеріями, як мета обліку, користувачі інформації, ступінь доступності, обов’язковість ведення, базова структура, принципи обліку, вид інформації, ступінь відповідальності за допущені помилки, об’єкти обліку та звітності, часовий інтервал, точність наданої інформації, документування, частота подання звітності, групування витрат, відкритість даних, сфера застосування. Визначено, що критеріями управлінського обліку компаній зі страхування життя є: стислість; оперативність; порівнянність; доцільність, неупередженість; вигода від використання. Доведено доцільність виокремлення превентивної функції управлінського обліку, дія якої спрямовується на своєчасне виявлення менеджерами компанії внутрішніх загроз погіршення фінансової стійкості та платоспроможності компаній такого типу. Деталізовано центри відповідальності управлінського обліку та схематично відображено їх позиціювання в організаційній структурі компаній зі страхування життя. Запропоновано центри відповідальності зосередити в рамках основної (страхової) діяльності та виділити: центр по роботі з договорами, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку; центр по роботі з договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду; центр по роботі з договорами накопичувального страхування; центр по роботі з договорами страхування життя лише на випадок смерті; центр по роботі з іншими договорами страхування життя. Акцентовано увагу на доцільності застосування автоматизованих інформаційних систем, що сприятиме оперативному опрацюванню великого масиву даних компанії зі страхування життя, що зекономить час і сприятиме своєчасному прийняттю раціональних управлінських рішень.

Ключові слова: управлінський облік, компанія зі страхування життя, центри відповідальності, функції управлінського обліку, інформаційні системи.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 7.

Кривицька Ольга Романівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія» (вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна)
Email: olha.kryvytska@oa.edu.ua

Список використаних у статті джерел

Бридун Є. В. Фінансове управління страховою компанією. URL: https://prestige-ic.com.ua/storage/other/2008_2fnansove_upravlnnya_strahovoyu_kompanyu.pdf
Веретнов В. Управлінський облік у страховій компанії. URL: http://www.klubok.net/article1637.html
Васюк Н. В. Методологія організації управлінського обліку на підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 40–45.
Садовська І. Б., Божидарнік Т. В., Нагірська К. Є. Бухгалтерський облік : підручник. URL: https://pidruchniki.com/1867101053282/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/predmet_metod_printsipi_funktsiyi_upravlinskogo_obliku
Успаленко В. І., Сироватський О. А. Звіт про науково-дослідну роботу забезпечення результативності діяльності страхових компаній в Україні. URL: http://www.fin.kharkov.ua/docs/science/2015/insurance.doc
Моргун К. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній. URL: http://kerivnyk.info/2013/01/morgun.html
Грисюк О. П. Характеристика програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку в страхових компаніях. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19728/1/20-21.pdf

  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру