УКР
РУС
ENG
Поиск

Амосов Олег Юрьевич

Дата рождения: 2 сентября 1954 г.

Доктор экономических наук, профессор

Место работы: Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (Украина, г. Харьков), первый заместитель директора.

Сфера научных интересов:
– управление социально-экономическим развитием регионов;
– занятость населения;
– менеджмент организаций;
– управление персоналом и человеческий капитал;
– государственная политика;
– механизмы государственного управления.

Автор более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 11 монографий, 4 учебника, 15 учебных пособий.

Наиболее важные научные и учебно-методические работы:
Амосов О. Ю. Економіка підприємства / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – 168 с.
Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: Монографія / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, А. О. Латинін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 144 с.
Конкурентна політика: Підручник / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – X: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.
Теорія та історія державного управління: Навчальний посібник / О. Ю. Амосов, Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.
Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, В. В. Мамонова та ін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 208 с.
Амосов О. Ю. Підхід до управління процесами розподілу капіталу як основи розвитку регіону / Лібермановські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія. / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима– Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 41 – 51.
Податкова політика та податкова система: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, Т. В. Меркулова – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 140 с.
Амосов О. Ю. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Монографія / [О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін та ін.]; за заг. ред. д-р держ. упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 192 с. – 9 (До 10 річчя кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ).

Контактный электронный адрес: amosovoleg@ukr.net

  The Promblems of Economy, 2009-2018 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написать вебмастеру