УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2021

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Проблеми та перспективи екологізації туризму в Україні
Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М.

Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Проблеми та перспективи екологізації туризму в Україні. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 4–10.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-4-10

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України
Губарєва І. О., Салашенко Т. І.

Губарєва І. О., Салашенко Т. І. Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 11–20.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-11-20

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю у форматі pdf -


Інституційне забезпечення стратегування в економічній системі держави
Ісаєва Н. І.

Ісаєва Н. І. Інституційне забезпечення стратегування в економічній системі держави. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 21–27.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-21-27

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стимулююче тарифне регулювання комунальних послуг: теоретичні основи та практичне застосування
Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Філонич О. М.

Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Філонич О. М. Стимулююче тарифне регулювання комунальних послуг: теоретичні основи та практичне застосування. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 28–44.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-28-44

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сутність конкурентоспроможності приморських регіонів
Безхлібна А. П.

Безхлібна А. П. Сутність конкурентоспроможності приморських регіонів. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 45–51.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-45-51

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 62

Завантажити статтю у форматі pdf -


Концептуалізація інноваційного ландшафту в контексті сталого розвитку регіону
Омельяненко В. А.

Омельяненко В. А. Концептуалізація інноваційного ландшафту в контексті сталого розвитку регіону. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 52–57.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-52-57

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Бар'єри в системі транскордонного співробітництва Україна-ЄС: аналіз та рекомендації
Чеботарьов В. А., Цеханович В. Б.

Чеботарьов В. А., Цеханович В. Б. Бар'єри в системі транскордонного співробітництва Україна-ЄС: аналіз та рекомендації. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 58–63.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-58-63

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Діагностика проблем і заходи подолання професійного вигорання працівників
Василик А. В., Столярук Х. С., Булуй А. В.

Василик А. В., Столярук Х. С., Булуй А. В. Діагностика проблем і заходи подолання професійного вигорання працівників. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 64–71.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-64-71

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Імплементація зарубіжного досвіду мотивації праці у діяльність українських підприємств
Кифяк В. І., Тодоріко І. М.

Кифяк В. І., Тодоріко І. М. Імплементація зарубіжного досвіду мотивації праці у діяльність українських підприємств. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 72–77.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-72-77

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -


Розвиток системи адаптивного управління фінансовими ресурсами підприємства
Кондратенко Н. О., Новікова М. М., Спасів Н. Я.

Кондратенко Н. О., Новікова М. М., Спасів Н. Я. Розвиток системи адаптивного управління фінансовими ресурсами підприємства. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 78–84.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-78-84

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Методи розподілу витрат на утримання і експлуатацію обладнання при визначенні собівартості промислової продукції
Непран А. В., Болотова Т. М., Голованова О. М.

Непран А. В., Болотова Т. М., Голованова О. М. Методи розподілу витрат на утримання і експлуатацію обладнання при визначенні собівартості промислової продукції. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 85–90.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-85-90

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стратегії запобігання банкрутству підприємств у контексті ризик-менеджменту
Сова О. Ю., Морозов Є. Ю.

Сова О. Ю., Морозов Є. Ю. Стратегії запобігання банкрутству підприємств у контексті ризик-менеджменту. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 91–97.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-91-97

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 30

Завантажити статтю у форматі pdf -


Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки
Краснова І. В., Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г.

Краснова І. В., Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г. Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 98–106.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-98-106

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації
Онищенко С. В., Бережна А. Ю., Філонич О. М.

Онищенко С. В., Бережна А. Ю., Філонич О. М. Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 107–122.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-107-122

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації
Стойко О. Я., Шубенко І. А.

Стойко О. Я., Шубенко І. А. Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 123–133.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-123-133

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи
Худолій Ю. С., Халєвіна М. О.

Худолій Ю. С., Халєвіна М. О. Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 134–142.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-134-142

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем
Сергієнко О. А., Мащенко М. А., Баранова В. В.

Сергієнко О. А., Мащенко М. А., Баранова В. В. Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 143–154.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-143-154

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Практичне рішення проблеми мультиколінеарності: Оптимальний метод рідж-регресії та модифікований метод найменших квадратів
Тижненко О. Г., Рєзнік Є. В.

Tyzhnenko, Alexander G., and Ryeznik, Yevgen V. (2021) “Practical Treatment of the Multicollinearity: The Optimal Ridge Method and the Modified OLS.” The Problems of Economy 1:155–168.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-155-168

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Модель оцінки справедливої ціни фондових індексів
Чернова Н. Л., Полякова О. Ю.

Чернова Н. Л., Полякова О. Ю. Модель оцінки справедливої ціни фондових індексів. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 169–177.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-169-177

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями
Дрималовська Х. В., Бала Р. Д.

Дрималовська Х. В., Бала Р. Д. Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 178–184.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-178-184

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю у форматі pdf -


Європейська Зелена угода: дорожня карта збалансованого природокористування в умовах децентралізації
Данкевич В. Є., Данкевич Є. М., Бондарчук Н. В., Стрільчук В. А.

Данкевич В. Є., Данкевич Є. М., Бондарчук Н. В., Стрільчук В. А. Європейська Зелена угода: дорожня карта збалансованого природокористування в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 185–191.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-185-191

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -


Адаптація міжнародних підходів до формування системи статистичних показників аналізу використання водних ресурсів на рівні міста
Чала Т. Г., Славута О. І., Корепанов Г. С., Черненко Д. І.

Чала Т. Г., Славута О. І., Корепанов Г. С., Черненко Д. І. Адаптація міжнародних підходів до формування системи статистичних показників аналізу використання водних ресурсів на рівні міста. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 192–200.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-192-200

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 17

Завантажити статтю у форматі pdf -


  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру