УКР
РУС
ENG
Пошук


УВАГА! Находження статті до редакції (у будь-який спосіб) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
В ЖУРНАЛІ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ»
(набувають чинності з 01 березня 2014 р.)

1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей», які подаються до журналу «Проблеми економіки».

2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: pe.ua.kh@gmail.com. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 50 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см.
Обсяг рукопису має складати 24-60 тис. знаків з пробілами, включаючи рисунки та таблиці (близько 12-30 сторінок формату А4, оформлених згідно з вимогами журналу). Отже, вартість публікації статті складатиме залежно від кількості сторінок від 600 грн до 1500 грн.
Розсилка авторських примірників журналу відбувається за рахунок коштів авторів. Вартість розсилки журналу по Україні ПАТ «Укрпошта» становить 50 грн. При бажанні автори можуть замовити розсилку авторського екземпляра журналу Новою поштою (за рахунок одержувача).

5. Стаття, список використаних джерел, анотації, ключові слова та відомості про авторів мають міститися в одному файлі. ДО СПЛАТИ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ СТАТТЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШ 12 СТОРІНОК.

6. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

7. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, не розглядаються.

8. Кожна стаття проходить три етапи контролю:
– первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;
– перевірка на плагіат та якість цитування;
– зовнішнє наукове рецензування відповідно до «Положення про рецензування».
Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття повертається на доопрацювання.

9. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 25% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат (див. «Вимоги до статей», п. 5.5). У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує перше попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).
Автори, в статтях яких буде повторно виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися в усіх журналах Видавничого Діму «Інжек», а факт плагіату буде доведено до відома керівництва їх організацій.

10. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у будь-якому відділені банку.

11. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.
Сплачені статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця. Редакція НЕ пов’язує дату находження статті з її публікацією у конкретному номері журналу.
Інформація про розподіл статей по номерах і наявність вільних місць публікується на сайті журналу.

12. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вчених рад Засновників у 20-х числах кожного місяця кінця кварталу (№1 – у березні, №2 – у червні і т. д.).

13. З 15 по 20 число першого місяця кварталу на сайті публікується номер журналу за попередній квартал.

14. Журнал із надрукованою статтею надсилається авторам поштою (тільки тим, хто мешкає за межами Харкова) або видається в редакції (для мешканців Харкова).

15. Друк та розсилка журналу здійснюється з 20 по 28 число кожного першого місяця кварталу.

  The Promblems of Economy, 2009-2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру