УКР
ENG
Пошук


УВАГА! Находження статті до редакції (у будь-який спосіб) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
В ЖУРНАЛІ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ»
(набувають чинності з 01 березня 2014 р.)

1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей», які подаються до журналу «Проблеми економіки».

2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: pe.ua.kh@gmail.com. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 50 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм). На покриття витрат, пов’язаних із отриманням кодів DOI та їх подальшою обробкою, редакція включатиме до рахунку додатково 100 грн.

УВАГА! У зв'язку з подорожчанням поліграфічних послуг, електроенергії, а також супутніх витрат з 02.02.2022 р. у вартість публікації враховуватиметься загальна кількість сторінок з урахуванням references і анотацій разом з ключовими словами двома мовами (укр. і англ.). Водночас вартість публікації ми зберегли на попередньому рівні - 50 грн за 1 стор. + 100 грн за присвоєння та обробку кодів DOI.

5. Обсяг рукопису має складати 24-60 тис. знаків з пробілами, включаючи рисунки та таблиці (близько 12-30 сторінок формату А4, оформлених згідно з вимогами журналу). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – по 2 см.
МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ТЕКСТУ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 12 СТОРІНОК.

6. За бажанням автори можуть замовити за додаткову плату друкований журнал. Вартість друкованого примірника – 300 грн, відправлення – Новою поштою (за рахунок одержувача).

7. Кожна стаття проходить три етапи контролю:
– первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;
– перевірка на плагіат та якість цитування;
– зовнішнє наукове рецензування відповідно до «Положення про рецензування».
Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття повертається на доопрацювання.

8. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 25% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат (див. «Вимоги до статей», п. 5.5). У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує перше попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).
Автори, в статтях яких буде повторно виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися в усіх журналах Видавничого Діму «Інжек», а факт плагіату буде доведено до відома керівництва їх організацій.

9. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у будь-якому відділені банку.

10. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.
Сплачені статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця. Редакція НЕ пов’язує дату находження статті з її публікацією у конкретному номері журналу.
Інформація про розподіл статей по номерах і наявність вільних місць публікується на сайті журналу.

11. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вчених рад Засновників у 20-х числах щоквартально (№ 1 – у лютому, № 2 – у травні, № 3 – у серпні, № 4 – у листопаді). Електронна версія журналу оприлюднюється за таким планом: №1 – 30 квітня; № 2 – 31 липня, № 3 – 31 жовтня; № 4 – 31 січня.

  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру