УКР
ENG
Пошук


Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19
Лазебник Ю. О., Івасенко М. Г.

Лазебник Ю. О., Івасенко М. Г. Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19. Проблеми економіки. 2020. №1. C. 152–158.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-152-158

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 208

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 005.334:[616-036.21:001.123]:659.4:[316.77:004.77]:640.43

Анотація:
У статті розглянуто проблему тяжкого положення ресторанного бізнесу у зв'язку з пандемією COVID-19 та її наслідками. Метою статті є висвітлення механізмів протидії наслідкам COVID-19 через сектор соціальних медіа та соціального маркетингу. Для досягнення поставленої мети у статті докладно розглянуто основні визначення, напрями та особливості застосування такого сучасного механізму (інструменту) підвищення ефективності реклами та просування товарів і послуг, як соціальні медіа. Маркетинг соціальних медіа в цей час переважно домінує над традиційним маркетингом. Традиційний маркетинг набагато дорожчий, ніж соціальний медіамаркетинг, тому більшість підприємств зараз взяли курс саме на маркетинг в соціальних медіа для активізації свого бізнесу. У статті проаналізовано результати європейського дослідження щодо використання соціальних медіа у ресторанному бізнесі. За результатами проведеного дослідження було визначено основні етапи процесу управління взаємовідносинами з клієнтами та сформовано три загальні кроки: крок перший – знайомство зі споживачами; крок другий – утримання клієнтів; крок третій – взаємодія з клієнтом. Реалізація всіх трьох етапів має покращити обслуговування клієнтів ресторанної сфери. У цій роботі проведено аналіз наслідків COVID-19 для ресторанного бізнесу і запропоновано основні шляхи їх подолання. Доведено необхідність і доцільність застосування соціального медіа маркетингу у ресторанному бізнесі. Зроблено висновки щодо доцільності запровадження спеціальних заходів задля нормалізації фінансового становища, виходу з кризи та окупності витрат на виробництво. Серед таких заходів виділено застосування соціального медіамаркетингу, підвищення ефективності реклами в Інтернеті та налагодження комунікації з клієнтами.

Ключові слова: соціальний медіамаркетинг, комунікації, реклама, соціальні медіа.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 21.

Лазебник Юлія Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: yuliya_lazebnyk@ukr.net
Івасенко Микола Григорович – магістрант, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: nik.ivasenko97@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Andzulis J., Panagopoulos N. G., Rapp A. A review of social media and implications for the sales process. Journal of Personal Selling & Sales Management. 2012. Vol. 32. Р. 305–316. URL: https://www.academia.edu/20043063/A_Review_of_Social_Media_and_Implications_for_the_Sales_Process
Bilgihan A., Cheng P., Kandampully J. Generation Y's dining information seeking and sharing behavior on social networking sites. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2014. Vol. 26. Р. 349–366. DOI: 10.1108/IJCHM-11-2012-0220/full/html
Bloom Jonty. How are food supply networks coping with coronavirus? Edinburgh Research Explorer. 26 Mar 2020. URL: https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/clippings/bbc-news-how-are-food-supply-networks-coping-with-coronavirus.html
Bruce M., Solomon M. R. Managing for media anarchy: A corporate marketing 76 perspective. Journal of Marketing Theory and Practice. 2013. Vol. 21. Р. 307–318. DOI: 10.2753/MTP1069-6679210305
Castronovo C., Huang L. Social media in an alternative marketing communication model. Journal of Marketing Development and Competitiveness. 2012. Vol. 6. Р. 117–131. URL: http://www.na-businesspress.com
Dewan S., Ramaprasad J. Social media, traditional media, and music sales. MIS Quarterly. 2014. Vol. 38. Р. 101–121. URL: http://www.mcgill.ca
Felix R., Rauschnabel P.A., Hinsch C. Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research. 2016. Р. 1–8. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296316302843
DiPietro R. B., Crews T. B., Gustafson C., Strick S. The use of social networking sites in the restaurant industry: Best practices. Journal of Foodservice Business Research. 2012. Vol. 15. Р. 265–284. URL: https://www.researchgate.net/publication/271672228_The_Use_of_Social_Networking_Sites_in_the_Restaurant_Industry_Best_Practices
Gallup. The myth of social media. 2014. URL: http://online.wsj.com/public/resources/documents/sac_report_11_socialmedia_061114.pdf
Goi C. L. The impacts of social media on the local commercial banks in Malaysia. Journal of Internet Banking and Commerce. 2014. Vol. 19 (1). Р. 1–10. URL: http://www.arraydev.com
Hajli M. N. A study of the impact of social media on consumers. International Journal of Market Research. 2014. Vol. 56. Р. 388–404. DOI: 10.2501/UMR-2014-025
Harris L., Rae A., Misner I. Punching above their weight: The changing role of networking in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2012. Vol. 19. Р. 335–351. DOI: 10.1108/14626001211223937
Kim W. G., Li J. J., Brymer R. A. The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate. International Journal of Hospitality Management. 2016. Vol. 55. Р. 41–51. DOI: 10.1016/j.ijhm.2016.03.001
Kohli C., Suri R., Kapoor A. Will social media kill branding? Business Horizons. 2015. Vol. 58. Р. 35–44. DOI: 10.1016/j.bushor.2014.08.004
Meghashyam Mali. Restaurant industry reeling under coronavirus // The Hill. 17.03.2020. URL: https://thehill.com/business-a-lobbying/business-a-lobbying/488110-restaurant-industry-reeling-under-coronavirus
Needles A., Thompson G. M. Social media use in the restaurant industry: A work in progress. Cornell Hospitality Report. 2013. Vol. 13 (7). Р. 6–16. URL: https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=chrpubs
Restaurant Operators On Life Before, During And After COVID-19 // PYMNTS. 2020. URL: https://www.pymnts.com/category/coronavirus/
Taneja S., Toombs L. Putting a face on small businesses: Visibility, viability, and sustainability the impact of social media on small business marketing. Academy of Marketing Studies Journal. 2014. Vol. 18. Р. 249–260. URL: http://alliedacademies.org
Ivanova I. See how much business U.S. restaurants are losing because of the coronavirus. MoneyWatch // ОBSNEWS. URL: https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-restaurant-business-decline-cities/
Somvichian-Clausen A. How NYC's restaurant industry is surviving amid coronavirus closures // The Hill. 2020. URL: https://thehill.com/changing-america/respect/accessibility/488670-how-nycs-restaurant-industry-is-surviving-amid
Zhu Y. Q., Chen H. G. Social media and human need satisfaction: Implications for social media marketing. Business Horizons. 2015. Vol. 58. Р. 335–345. DOI: 10.1016/j.bushor.2015.01.006

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру