УКР
ENG
Пошук


Коронавірус проти децентралізації: ризики та виклики розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах пандемії
Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю.

Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю. Коронавірус проти децентралізації: ризики та виклики розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах пандемії. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 209–215.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-209-215

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 33.332.332.1

Анотація:
Статтю присвячено актуальним питанням проблем і викликів розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації та пандемії. Просторовий розвиток територіальних громад є головною метою в межах реалізації реформи децентралізації, яка спрямована на забезпечення високого рівня життя населення та конкурентоспроможності національної економіки в умовах кризи та пандемії. Економічні та соціальні наслідки коронавірусу, що захопив увесь світ, не оминули Україну та її територіальні одиниці. Метою статті є ідентифікація проблем розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації і пандемії та розробка напрямів антикризових заходів щодо подолання проблем і формування конкурентних переваг об’єднаних територіальних громад. Низькі темпи розвитку об’єднаних територіальних громад свідчать про наявність проблем у достатньому ресурсному забезпеченні громад, ефективному розподілі повноважень і відповідальності між рівнями влади, в обґрунтованості критеріїв об’єднання територіальних громад, відсутності достатньої кваліфікації менеджменту для розробки дієвих стратегій розвитку, ефективних програм, проєктів розвитку об’єднаних територіальних громад та про їх значну фінансову залежність від державної підтримки. Визначено основні проблеми втрат бюджетів об’єднаних територіальних громад через пандемію коронавірусу та антикризові заходи щодо підтримки населення та підприємництва. Розроблено дорожню карту з державної підтримки розвитку ОТГ з визначенням заходів, термінів їх реалізації та відповідальних органів.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, децентралізація, саморозвиток, державна підтримка, пандемія, коронавірус.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Іванов Юрій Борисович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Іванова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор проблем регіонального розвитку та децентралізації відділу макроекономічної політики і регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: laptevaou@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Виконання Державного бюджету України за 2015–2019 роки // Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
Выживут ли бюджеты ОТГ в борьбе с коронавирусом. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/04/16/659472/4
Двігун А. О. Коронакриза: нові можливості громад та виклики для децентралізації. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/scientific-achievements-of-modern-society-niss.pdf
Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 30.03.2020 № 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20
Патицька Х. О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад України. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412
Портал «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua
Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Харківської області : Розпорядженням Кабінету Міністрів України від від 18.12.2019 № 1312-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1312-2019-%D1%80#Text
У Парламенті запропонували метод захисту місцевих бюджетів і час податкових пільг через карантин коронавірусу. URL: https://agropolit.com/news/1
Сайт Асоціації міст України. URL: https://www.auc.org.ua/

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру