УКР
ENG
Пошук


Криптовалютні активи у системі фінансового обліку
Макурін А. А.

Макурін А. А. Криптовалютні активи у системі фінансового обліку. Проблеми економіки. 2020. №3. C. 184–189.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-3-184-189

Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 657.222

Анотація:
У статті було розглянуто побудову процесу обліку активу та алгоритм визнання об’єкта активом. Проаналізовано основні підходи до відображення криптовалюти у фінансовому обліку. Проведене дослідження показало, що в Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) досі відсутні спеціальні роз’яснення щодо правильності ведення обліку та визнання криптовалют. З одного боку, пропонується визнавати її як нематеріальний актив, з іншого – як запаси. Дослідження показало: щоб започаткувати процес обліку будь-якого активу, необхідно визначити, чи відповідає такий ресурс визначенню активу. У статті обґрунтовано належність криптовалюти до активів. Проте визначити приналежність до певної групи активів стає досить дискусійним питанням. Проаналізовано основні підходи до визначення певної групи активів. За формальними ознаками криптовалюту відносять до грошових коштів або їх еквівалентів. У дослідженні проведено порівняння грошових коштів і криптовалют. Розглянуто основні відмінні риси цих двох активів. Встановлено, що оцінювати криптовалюту необхідно за справедливою вартістю, при цьому зазначати дату оцінки з метою фіксації ринкових умов. Вимірником криптовалют при відображенні у фінансовій звітності є долари США або еквівалент національної валюти на дату складання балансу. Дослідження показало, що залежно від виду діяльності підприємства криптовалюту у фінансовій звітності, у «балансі» варто визначати за статтею «Нематеріальні активи» (код рядка 1000) та первісну вартість такого активу за рядком 1001 або як запаси (код рядка 1100). Також, якщо в обліковій політиці підприємства зазначено, що криптовалюта виступає фінансовою інвестицією, її варто відображати у рядку 1160.

Ключові слова: фінансовий облік, криптоактиви, фінансова звітність.

Табл.: 1. Бібл.: 12.

Макурін Андрій Андрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: makurin.a.a@nmu.one

Список використаних у статті джерел

Кричевська Т. О. Огляд підходів міжнародних фінансових організацій і деяких національних регуляторів до розуміння природи та регулювання криптовалют. Наукові праці НДФІ. 2017. № 4. С. 52–61.
Ситник Н. І. ІСО як інструмент фінансування українських стартапів. Бізнес Інформ. 2018. № 10 (489). С. 341–346.
Tarasova T. et al. Accounting and features of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting. 2020. Vol. 6. No. 3. Р. 357–364.
Ковалева T. Становлення та шляхи удосконалення обліку криптовалют. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. № 24. С. 90–100.
Яцик Т. В. Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку. Молодий вчений. 2018. № 3 (1). С. 385–390.
Spilnyk I., Palukh M. Accounting in the digital economy conditions. The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances. 2019. No. 1–2. Р. 83–96.
Міжнародні стандарти фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=bjudzhet
Назаренко О. В., Ликова В. В. Криптовалюта: інтерпретація, організаційні аспекти державного регулювання та облікового відображення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 25–30.
Tsaruk V. Ways to minimize the use of creative accounting practices in corporate structures. Innovative economy. 2020. No. 1–2. Р. 170–177.
Accounting Standards Board [AcSB] Discussion Group. Cryptocurrencies. [Report]. Canada : Accounting Standards Board, 2018.
Barth M. E., Landsman W. R., Lang M. H. International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research. 2008. No. 46 (3). Р. 467–498.
Kaaya I. D. The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Earnings Management: A Review of Empirical Evidence. Journal of Finance and Accounting. 2015. No. 3 (3). Р. 57–65.

  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру