УКР
ENG
Пошук

Іляш Ольга Ігорівна

Дата народження: 14 квітня 1977 р.

Доктор економічних наук, професор.
Член Європейської асоціації економістів з праці (European Association of Labour Economists, Maastrіcht, Netherland). Член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Голова Громадської організації «Академічний простір».
Голова Секції «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Експерт програм Horizon 2020 (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) і COSME.

Премії і нагороди:
Державна відзнака, Подяка МОН УКРАЇНИ «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2018)
Почесна грамота Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «За вагомий особистий внесок у формування молодіжного наукового середовища та державної політики в сфері розвитку наукового потенціалу молодих учених» (2017)
Почесна грамота Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України «За сумлінну працю» в Інституті, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 25-ї річниці утворення Національного інституту стратегічних досліджень
Почесні грамоти та премії Центральної спілки споживчих товариств України «За високі наукові досягнення та сумлінну працю» (2009, 2013)
Лауреат премії Львівської обласної держадміністрації (2010)

Місце роботи: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Міжнародний університет фінансів (Україна, Київ), професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, проректор з наукової та міжнародної діяльності.

Сфера наукових інтересів:
– соціальна та економічна безпека;
– функціонування та розвиток ринку праці, зайнятості та міграції населення України;
– проблеми та пріоритети державного регулювання у соціальній сфері;
– системні зміни у соціальній політиці держави.

Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: понад 180 наукових публікацій; понад 80 наукових публікацій у професійних рецензованих економічних журналах, що входять до наукометричних базах даних; понад 20 колективних монографій; 6 навчальних посібників; 7 науково-аналітичних записок до Адміністрації Президента України, які використовуються Міністерством соціальної політики, секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці; співавтор Аналітичної доповіді Президента України.
Входить до складу наукових і редакційних рад низки іноземних фахових журналів, в тому числі: наукового видання WSIiU i CEASC “Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie“ (Poland).

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7882-3942
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpQeJr8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607304100
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/1622122/olga-ilyash/

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Ilyash O., Vlasiuk O., Osinska M. Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy : сollective monograph / [Edited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska, L. Smoliar, O. Yildirim]. Bydgoszcz, Poland : University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. Vol. 5. 316 p.
 2. Іляш О. І., Блохін П. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. № 2. C. 45–52. DOI: 10.32983/2222-0712-2019-2-45-52
 3. Ilyash O., Yildirim O., Capuk S., Bozgul N. The impact of work autonomy and organizational commitment on organizational communication. Journal of Behavior Studies In Organization (JBSO). 2019. Vol. (2). Р. 10–17. DOI: 10.32038/JBSO.2019.02.02. Scopus
 4. Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The influence of the industry’s innovation activities indices on the industrial products’ revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. Vol. 11 (4). Р. 317–331. DOI: 10.14254/2071-789X.2018/11-4/21. Scopus
 5. Іляш О. І., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. та ін. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія. Львів : ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
 6. Іляш О. І., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. та ін. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія. Львів : ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
 7. Іляш О.І. Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України. Проблеми економіки. 2018. №4. C. 71–78. DOI: 10.32983/2222-0712-2018-4-71-78
 8. Ilyash O. Directions to Ensure the Implementation of the State Policy Reforms in the Social Sphere. Стратегічні пріоритети. 2017. Vol. 4 (45). Р. 91–98.
 9. Ilyash O., Buhaichuk N. Social determinants of economic development theories // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Naukowa redakcja: Konrad Raczkowski, Jaroslaw Klepacki. Tom XVIII, Zeszyt 9, Czesc 1. Warszawa (Poland) : Społeczna Akademia Nauk, 2017. Str.13–29.
 10. Іляш О.І. Cоціальна політика як чинник забезпечення збалансованого регіонального розвитку (на прикладі західних регіонів України). Вісник Пенсійного фонду України. 2015. № 8 (158). С. 9–13.
 11. Ilyash O. Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation. Economic Annals XXI (Економічний часопис-ХХІ). 2015. Issue 07-08 (1). Р. 20–23. URL: www.ceeol.com. Scopus
 12. Ilyash O.The principles of state regulation in the sphere of socio-economic security of Ukraine. Economic Annals XXI (Економічний часопис-ХХІ). 2014. Issue 07-08 (1). Р. 24–28. URL: www.ceeol.com. Scopus
 13. Іляш О. І., Васильців Т. Г., Флейчук М. І. та ін. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави : монографія / за ред. О. С. Власюк, А. І. Мокій. Львів : Апріорі, 2012. 836 с.
 14. Іляш. О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір : монографія. Львів : ПАЇС, 2012. 592 с.

Контактна адреса: oliai@meta.ua

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру