УКР
ENG
Пошук

Іванов Юрій Борисович

Дата народження: 7 березня 1955 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України (з 2003 р.), член Президії Україно-Американської асоціації викладачів вищих навчальних закладів (з 2016 р.),співголова програмного комітету Міжнародного симпозіуму «Теорія та практика податкових реформ» (2009–2019), член науково-консультативної Ради ДФС України в Харківський області (з 2017 р.).

ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ:
Державна відзнака: Заслужений економіст України (2006)
Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018 р.)
Нагрудні знаки МОН України: «Відмінник освіти України» (2007), «За наукові досягнення» (2009 р.)
Почесні грамоти: Національної академії наук (2009, 2018), Харківського міського голови (2013 р.)
Лауреат стипендії ім. М. І. Туган-Барановського Харківської обласної державної адміністрації (2005)
Подяка Головного управління Міндоходів України у Харківській області

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи; Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, професор кафедри митної справи та оподаткування.

Сфера наукових інтересів:
– теорія конкуренції та конкурентоспроможність соціально-економічних систем;
– державне регулювання та дерегулювання підприємницької діяльності;
– податкова політика й оподаткування;
– податкове регулювання соціально-економічних процесів;
– регіональна економіка.

Автор понад 800 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 3 енциклопедичних видання, понад 80 монографій, 7 підручників, 28 навчальних посібників.
Автор численних науково-аналітичних доповідей і записок до Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Верховної ради України, співавтор Аналітичних доповідей Президента України (2016–2017 рр.).

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5309-400X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pRUiRm0AAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191723908
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/3118552/yuriy-ivanov/

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 503 с.
 2. Дерегуляторна політика в Україні в 2014 році: тенденції та напрями розвитку. Науково-аналітична доповідь / [Ю. Б. Іванов, О. С. Власюк, К. М. Ляпіна, Т. М. Чечетова-Терашвіліъ. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 152 с.
 3. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития : монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 с.
 4. Ivanov Yu. B., Yashkinа О. I. The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research. Економіка: реалії часу. 2015. № 6 (22). С. 66–70. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html
 5. Ivanov Y., Tyschenko V. Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect. Економічний часопис. 2015. № 3-4 (1). С. 28–31.
 6. Іванов Ю. Б., Малишко Ю. М., Сєніна А. О. Раціоналізація організаційних процедур надання адміністративних послуг суб'єктам малого підприємництва. Актуальні проблеми економіки. 2016. Вип. 10 (184). С. 138-148.
 7. Иванов Ю. Б., Малышко Ю. М. Оценка регуляторного влияния нормативно-правового акта в сфере налогообложения на субъекты малого предпринимательства. Journal of Tax Reform. 2015. T. 1. No. 2–3. С. 194–208.
 8. Kireenko A., Ivanov Y., Nevzorova E., Polyakova O. Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine // New Trends in Finance and Accounting : Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting. Springer, Cham., 2017. P. 301–312.
  DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_28
 9. Bedianashvili G., Ivanov Yu. B., Paientko T. V. Tax Reforms in Ukraine and Georgia: Changing Priorities. Journal of Tax Reform. 2019. No. 2. Vol. 5. P. 107–128.
 10. Іванов Ю. Б., Удовенко А. О. Методичнии? підхід до оцінки дієвості заходів в сфері дерегулювання економіки Украі?ни. Науковии? вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (46). С. 59–65.
 11. Иванов Ю.Б. Регуляторный потенциал различных налогов в контексте цифровизации экономики // Налоги в цифровой экономике: теория и методология» : монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 189–199.
 12. Иванов Ю. Б., Иванова О. Ю., Полякова О. Ю. Возможности и направления налогового симулирования развития информационно-коммуникационных технологий // Цифровые технологии налогового администрирования : монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 139–149.
 13. Іванов Ю. Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 299–305.
 14. Иванов Ю. Б., Майбуров И. А., Назаренко А. В. Методологические основы оценки и моделирования эффективности налоговых льгот. Общество и экономика. Журнал Международной ассоциации академий наук. 2016. № 10. С. 80–97.
 15. Іванов Ю. Б., Швабій К. І. Нагальні проблеми формування державноі? податковоі? політики в Украі?ні. Фінанси України. 2017. № 5. С. 39–52
 16. Іванов Ю. Б., Малишко Ю. М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2017. Вип. 37, ч. 1. С. 221–228
 17. Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Губарєва І. О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн ЄС. Фінанси України. 2018. № 4. С. 7–18.

Контактна адреса: yuriy.ivanov.ua@gmail.com

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру