УКР
ENG
Пошук

Раєвнєва Олена Валентинівна

Дата народження: 27 серпня 1961 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Української асоціації економічної кібернетики, за даними рейтингу журналу «Фокус» одна з десяти кращих викладачів України, переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Науковець».

ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ:
Почесна грамота МОН України, лауреат стипендії облдержадміністрації імені ім. М. Туган-Барановського», нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України», нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення», нагрудний знак «Золотий знак ХНЕУ» (двічі).

Експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Інформатика та кібернетика», експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту», член Робочої групи МОН України з розробки Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності.

Місце роботи: «Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця», завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування (Україна, Харків).

Сфера наукових інтересів:
- управління розвитком підприємства з урахуванням дослідження нелінійного перебігу внутрішніх та зовнішніх економічних процесів;
- удосконалення механізмів регіонального розвитку на підставі теорії конвергенції;
- моделювання циклічності розвитку соціально-економічних процесів;
- аналіз та моделювання автономної поведінки закладів вищої освіти України з урахуванням сучасних трендів перебігу освітніх процесів.

Автор понад 450 науково-методичних публікацій, з них 49 монографій, більш 200 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України, в тому числі 9 статей у журналах, що індексовані у наукометричних базах Skopus та WoS, 20 навчальних посібників, 22 охоронних документи на об’єкти з правом інтелектуальної власності.

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0260-4249
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VLdvzKMAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669948000
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/1660647/olena-rayevnyeva/

Найбільш значущі наукові та навчально-методичні роботи:

  Монографії та статті:
 1. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.
 2. Раєвнєва О. В., Голіяд Н. Ю. Моделювання антикризового управління регіоном : наук. вид. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. 300 с.
 3. Раєвнєва О. В. Методологія управління розвитком українських підприємств в умовах нелінійних трансформацій світової та національної економіки // Майбутнє України: стратегія поступу : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. С. 205–215.
 4. Раевнева Е. В., Гейман О. А. Статистические модели исследования нелинейного характера развития экономики Украины // Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография. Харьков : ФЛП Александрова К. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. 440 с. (С. 120–135).
 5. Пономаренко В. С., Раєвнєва О. В., Степуріна С. О. Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. 304 с.
 6. Раєвнєва О. В. Моделювання інноваційної активності підприємств України // Управління інноваційною діяльністю : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. С. 226–262.
 7. Кизим Н. А., Раевнева Е. В., Бобкова А. Ю. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции : монография. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2011. 224 с.
 8. Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В. Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні // Spatial aspects of socio-economic systems’ development: the economy, education and health care. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Publishing House WSZiA, 2015; ISBN 978-83-62683-63-5 (Paper); 300 р., illus., tabs., bibls. Р. 156–169.
 9. Ponomarenko V., Rayevnyeva O., Stryzhychenko K. Investigation of Demand and Stability of Ukrainian Educational Market. Asian Journal of Applied Sciences. 2015. Vol. 03. Issue 01. P. 50–58.
 10. Jarashinskaja O., Dubrovina N., Rayevnyeva O., Nestorenko O., Bielousova S. Rural entrepreneurship in Belarus: case of private family farming development, 1990-2014 : monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole. Publishing House WSZiA, 2016; ISBN 978-83-62683-63-5 (Paper); 300 р., illus., tabs., bibls. Р. 165–191.
 11. Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / за наук. ред. В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєвої, В. Є. Єрмаченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 444 с.
 12. Rayevnyeva O., Touzani T. Analysis of the development trends of the national economy of Ukraine and Morocco in the context of globalization processes. Monograph. Информационная экономика: этапы развития, методы управления модели / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Харьков : ВШЭМ – ХНЕУ им. С. Кузнеца, 2018.С. 132–143
 13. Rayevnyeva O. Building a System of Institutional Autonomy of a Higher Education Institution: Methodological Background. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 188–194.
 14. Rayevnyeva O., Stryzhychenko K., Grynevych L Management system of institutional autonomy of higher education institutions: conceptual and methodological basis design // Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences. Riga, Latvia : Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 560 p. Р. 538–558.
 15. Rayevnyeva O., Stryzhychenko K. Authority of the higher education system in conditions of the European integration of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16. Issue #3. P. 501–510.
 16. Rayevnyeva O., Aksonova I., Ostapenko V. Assessment of Institutional Autonomy of Higher Education Institutions: methodical approach. Knowledge and Performance Management. 2018. Vol. 2. Issue #1. Р. 75–87.
 17. Раєвнєва О. В., Тоузані Т. Моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на економіку Марокко та України // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. 472 с. С. 105–123.
 18. Yevseiev S., Aleksiyev V., Rayevnyeva O. and others. Development of a methodology for building a security information system in the corporate research and education system in the context of university autonomy. Information and controlling system. 2019. Vol. 3/9 (99). P. 49–63.
 19. Підручники та навчальні посібники:
 20. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. / за ред. О. В. Раєвнєвої. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 578 с.
 21. Статистика : навч. посіб. / за ред. О. В. Раєвнєвої. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 204 с.
 22. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / [Т. С. Клебанова, О. В. Раєвнєва та ін.]. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 352 с.
 23. Клебанова Т. С., Кизим М. О., Черняк А. І., Раєвнєва О. В. та ін. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 456 с.

Контактна адреса: olena.raev@gmail.com

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру