УКР
ENG
Пошук

Савіна Наталія Борисівна

Дата народження: 28 березня 1964 р. (Херсон, Україна).

Доктор економічних наук, професор.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування.
Член Президії Ради проректорів з наукової роботи та директорів наукових установ МОН України.
Організатор та учасник Спільного проєкту «Підготовка кадрів вищої кваліфікації» в межах «Меморандуму про взаєморозуміння Україна-Таджикистан».
Експерт німецько-українського проєкту «Енергоефективність у промисловості» (2016 р.), учасник проєкту співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна» (2015–2019 рр.).
Голова спеціалізованої вченої ради Д.47.104.03 з розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.

ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ:
Державна відзнака, Подяки МОН України: «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» (2015 р., 2019 р.).
Почесна грамота «За сумлінну працю, активну наукову діяльність та викладацьку майстерність» Рівненської міської ради (2008 р.) та Рівненської обласної ради.
Пам’ятний знак Рівненської обласної ради «За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для Рівненської області і співпрацю з органами місцевого самоврядування» (2008 р.).
Лауреат премії Рівненської обласної державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (2012 р.).
Почесна грамота Товариства меліораторів та водогосподарників України «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців для потреб водогосподарської галузі» (2015 р.).
Почесні грамоти та премії «За забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, значні трудові досягнення та високий професіоналізм» Національної служби посередництва і примирення (2015 р.); Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації (2016 р.); Національного університету водного господарства та природокористування (2007 р., 2012 р., 2015 р., 2019 р.); Української Асоціації Маркетингу (2018 р.); Національного центру Малої академії наук України (2018 р.); Національної академії педагогічних наук України (2018 р.).
Професійна та науково-педагогічна діяльність відзначена й на міжнародному рівні:
Почесна грамота Федерації обмінів «Франція-Україна» (Франція) за вагомий внесок у розвиток українсько-французьких відносин за період з 2007 року.
Почесна грамота та подяка Східноєвропейської Агенції Розвитку (Словенія) за розвиток міжнародного співробітництва між Словенією та Україною.
Почесна грамота Національного інституту прикладних наук університету Ібн Зохра (Королівство Марокко) за вагомий внесок у розвиток наукового напряму та культурної співпраці між інституціями Марокко та України.
Пам’ятна Медаль Люблінської Політехніки (Польща) за визнання заслуг у розвитку співпраці.

Місце роботи: Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Сфера наукових інтересів:
- оцінка та прогнозування ефективності інвестицій у підприємницькі проєкти;
- логістичні та економічні системи різних рівнів;
- людський капітал.

Автор 130 наукових і навчально-методичних праць у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема восьми монографій, дві з яких одноосібні, а саме «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни», «Інвестування у логістичні системи». Співавтор 7 навчальних посібників.
Входить до складу наукових і редакційних рад низки іноземних фахових журналів, в тому числі: наукового видання «International Journal of New Economics and Social Sciences» (IJONESS, Poland), збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», серія «Економічні науки» (фахове видання). Крім того, являється головою експертної комісії з відбору наукових проєктів НУВГП, які подавались на конкурси МОН України.
Під її керівництвом створена і діє наукова школа «Розвиток систем управління національною економікою», що здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації для Рівненської області, для ЗВО України та інших країн світу.

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8339-1219
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a44ZQt0AAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204586464

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Савіна Н., Яворська М. Методичний підхід організаційно-правового забезпечення реформ в країні. Knowledge, Education, Law, Management (KELM). 2018. № 3 (23). С. 148–156.
 2. Савина Н. Б., Шохиён Н. Н., Наботов Ю.Ш. Управление персоналом в конкурентной среде обучающейся организации : учеб. пособие. Душанбе : Ирфон, 2018. 152 с.
 3. Савина Н. Б. Современные тенденции инноваций в сфере образования // Актуальные проблемы инвестиций в человеческий капитал в условиях глобализации : сб. ст. Республиканской науч.-теорет. конф. (г. Дангара, 28 апреля 2018 г.). Душанбе : ЭР-гоаф, 2018. С. 74–78.
 4. Савіна Н. Б., Капраль О. Дослідження процесу формування державної політики стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків. Nauka i Studia. 2017. № 1 (162). С.14–19.
 5. Savina N., Savchenko S. Financial instruments of international scientific and technical cooperation // Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector : Collective monograph / [Edited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska, M. Sobchak-Michalovska, L. Smoliar, I. Kreidych]. Vol. 2. Bydgoszcz, Poland : University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. P. 254–264.
 6. Савина Н. Б., Костюкевич А. Н., Werynska-Bieniasz R. Экономические основы предпринимательства : учеб. пособие. Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. 138 c.
 7. Савина Н. Б., Совик Л. Е. Програмно-целевоеу правление проектами в инновационном кластере // Региональный инновационный кластер: концепции, опит создания и деятельности, проблемы и перспективы : кол. моногр. Беларусь, Пинск : Полесский государственный университет, 2016. С. 104–125.
 8. Савина Н. Б., Фалович В. А. Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы // Zarz№dzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy : monografia wydana w 45 rocznicк pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesіawa Waszkielewicza. Krakуw, 2016. C. 283–292.
 9. Савіна Н. Б., Мальчик М. В. Modeling of the marketing business-processes under the industrial enterprise’s competitiveness reflexive control // Prawne i spoіeczne problemy samorzadu terytorialnego : monografia. Warszawa, 2015. С. 219–229.
 10. Савіна Н. Б. Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. 2014. Вип. 5. С.195–204.
 11. Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи : [монографія]. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. 328 с.
 12. Савіна Н. Б. Інфраструктурне забезпечення функціонування логістичних систем. Вісник НУВГП. Серія «Економіка». 2014. Вип. 1 (65). С. 449–457.
 13. Савіна Н. Б. Логістичні засади організації економічних систем. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр. з екон. та юрид. наук. 2014. Вип.12. С. 252–257.
 14. Савіна Н. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем. ЕКОНОМІКА: реалії часу. 2014. Вип. 2 (12). С. 101–110. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html

Контактна адреса: n.b.savina@nuwm.edu.ua

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру