УКР
ENG
Пошук


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Наш журнал постійно прагне до поширення статей наших авторів у вільному доступі серед світової наукової спільноти шляхом включення до міжнародних інформаційних та наукометричних баз. Особливу увагу в таких базах приділяють пристатейним спискам використаних джерел і ставлять до них певні вимоги. Це пов’язано з тим, що саме через списки джерел наукометричні бази підраховують цитованість авторів та рейтинги журналів. Це – основна мета існування таких баз. А індекс цитованості автора – це його об’єктивна характеристика як вченого, його «вага» в науці.

Тому у всьому світі прийнято посилатися на журнальні статті за своєю темою, оскільки саме в журналах відображають результати останніх досліджень. Зазвичай на них посилаються з метою дискусії (заперечити одному, погодитися з іншим, висловити сумнів з приводу і т. ін.) або з метою огляду стану теми та думок вчених. Трохи рідше посилаються на книги (наукові монографії), оскільки вихід книги з друку може бути тривалим процесом, що впливатиме на недостатню новизну викладених в ній матеріалів.

Тому в міжнародній спільноті науковців НЕ РОЗУМІЮТЬ, коли у списках використаних джерел наших авторів вони зустрічають:

а) посилання на закони, постанови, інструкції та інші нормативно-правові акти, бо незрузумілими є й предмет дискутування, й опонент;

б) посилання на підручники і навчальні посібники, особливо попередніх років видання, оскільки незрозумілим є той факт, які автор статті (науковець!) знайшов новітні розробки або предмет дискусій у підручнику для студентів(!);

в) посилання на роботи 7–10-ти і більш річної давності, оскільки це не свідчить на користь актуальності дослідження та не дозволяє говорити про повноту проробки проблеми. Такі посилання доречні у фундаментальних працях (монографіях, підручниках), де може розглядатися історія зародження і розвитку теми. У журнальних же статтях мають бути посилання на найостанніші результати світових досліджень;

г) відсутність посилань на статті у відомих міжнародних журналах, оскільки в цьому випадку огляд досліджуваної проблематики здійснюється автором в межах однієї країни, що не дозволяє говорити про повноту та значимість досліджень, результати яких наведені у статті.

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру