УКР
ENG
Пошук


Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до «зеленої економіки»
Мельничук І. В.

Мельничук І. В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до «зеленої економіки». Проблеми економіки. 2019. №2. C. 200–207.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-200-207

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 338(477):504:330.15

Анотація:
Метою статті є дослідження тенденцій впровадження інструментів і принципів «зеленої» економіки у різних країнах Європи і України для підвищення ефективності використання енергоресурсів. Окреслено основні пріоритети «зеленої» економіки та її відмінності від традиційної, так званої «коричневої» економіки. Актуальність теми доведено з використанням міжнародних документів і угод. Обрано показники для доведення важливості скорочення використання вичерпних ресурсів і зменшення викидів в атмосферу з метою зниження навантаження на навколишнє середовище. Проаналізовано та спрогнозовано показник інтенсивності викидів СО2 (за паритетом купівельної спроможності) та частки відновлюваних джерел енергії у структурі виробництва електроенергії у країнах Європи і України. В результаті аналізу виділено й описано окремі інституційні й економічні інструменти «зеленої» економіки, які допомогли різним країнам досягнути успіху та зменшити використання традиційних ресурсів, замінивши їх на альтернативні джерела енергії і збільшивши їх частку. На основі проведених досліджень виокремлено соціально-економічні напрями та рекомендації для України щодо стимулювання реалізації елементів «зеленої» економіки і підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Ключові слова: «зелена» економіка, «зелена» енергетика, енергозбереження, альтернативні джерела енергії.

Рис.: 2. Бібл.: 14.

Мельничук Іванна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: iva99-84@ukr.net

Список використаних у статті джерел

An Action Agenda for Sustainable development Report for the UN Secretary-General. Published by Sustainable development solution network, 2013. URL: http://unsdsn.org/files/2013/06/130613-SDSN-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-FINAL.pdf
Енергетична стратегія України до 2035 року: Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність : Розпорядження КМУ від 18.08.2017 № 605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
Навстречу «зеленой экономике». Пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Доклад ЮНЕП, 2011 52 с. URL: http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/ger/ger_synthesis_ru.pdf
Чмир О. С., Захаркевич Н. П. «Зелена» економіка: сутність, цілі та базові принципи. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3. C. 54–62. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecvd_2013_3_11.pdf
Environment and Economy Routledge Introductions to Environment: Environment and Society Texts // Molly Scott Cato Taylor & Francis, 2011. 286 р.
Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. COM, 2018. 773 р. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2004–2018, Energy intensity of GDP at constant purchasing power parities (koe/$2015 p). URL: https://yearbook.enerdata.net/
Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2004–2018, Share of renewables in electricity production (%). URL: https://yearbook.enerdata.net/
Тульська С.О., Чорній Б. П. Виробництво та споживання електроенергії в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 18. С. 56–62.
The German Energiewende. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610620/5d9bfec0ab35695b9db548d10c94e57d/the-german-energiewende-data.pdf
State aid SA. 33134 2011/N–RO [2011] Green certificates for promoting electricity from renewable sources. 46 р. URL: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240906/240906_1239907_192_2.pdf
Пелін М., Каптару В. Енергетика та «зелені сертифікати». URL: www.rri.ro/uk_uk/Енергетика_та_зелені_сертифікати-14531
Popescu C. A legal conundrum: the interaction between the EU legislation on State Aid and the German and Romanian legislation on renewable energy. URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=135547
Комарова О. Альтернативні джерела енергії в Польщі. URL: https://alternative-energy.com.ua/energy-polish-2/

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру