УКР
РУС
ENG
Пошук


Аналіз кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва в контексті удосконалення обліку і аудиту
Крівцова Т. О., Лядова Ю. О.

Krivtsova Т. О., Liadova Y. O. Аналіз кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва в контексті удосконалення обліку і аудиту. The Problems of Economy. 2020. №2. C. 256–264.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-256-264

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -

УДК 657.6:346.26

Анотація:
Метою цієї статті є обґрунтування шляхів удосконалення обліку і аудиту через аналіз впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва, що зумовлені сучасною світовою фінансовою кризою. За допомогою методів логічного узагальнення виокремлено внутрішні та зовнішні фактори впливу на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва. Проаналізовано рухомість власних фінансових ресурсів і можливість застосування кредитної складової у діяльності конкретного суб’єкта підприємництва на основі розрахунку показників кредитоспроможності, платоспроможності, фінансової стійкості та фінансового стану (фактори внутрішнього середовища). В результаті економетричного моделювання встановлено, що уповільнює розвиток кредитної складової фінансового забезпечення досліджуваних суб’єктів підприємництва надмірне зростання поточних зобов’язань порівняно з відносно помірною динамікою зміни обсягів їх активів, а також обмежені можливості довгострокового залучення запозичених ресурсів та низька окупність їх активів. Регресійний аналіз впливу коливань курсу національної грошової одиниці відносно до долара США та євро (фактор зовнішнього середовища) на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення досліджуваних суб’єктів підприємництва дозволив встановити, що такий фактор негативно впливає як на обсяги залучення кредитних ресурсів, так і на діяльність суб’єкта підприємництва в цілому. Практична реалізація результатів дослідження дозволить підвищити якість і швидкість прийняття управлінських рішень, які базуються на даних обліку і аудиту в сучасних умовах світової фінансової кризи. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на виявленні й усуненні наслідків світової фінансової кризи 2020 р. в діяльності суб’єктів підприємництва.

Ключові слова: облік, аудит, кредитна складова, фінансове забезпечення, суб’єкт підприємництва, фактори впливу, кредитні ресурси.

Рис.: 1. Табл.: 8. Бібл.: 10.

Крівцова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: krtatyana078@ukr.net
Лядова Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: uliia.liadova@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія / за заг. ред. О. Терещенка. Київ : КНЕУ, 2017. 495 с.
Азаренкова Г. М., Легостаєв Д. І., Жовнір В. І. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві. Фінанси, облік і аудит. 2017. № 1 (29). С. 7–19.
Буряк П. Ю. Интегрированные предпринимательские структуры: формирование, эффективность, потенциал : монография. Львов : Логос, 2007. 467 с.
Самородов Б. В., Азаренкова Г. М., Шкодіна І. В. Рекомендації щодо визначення стабільності процесу банківського кредитування. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 367–374.
Чайка Т. Ю., Лошакова С. Є., Водоріз Я. С. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 900–908.
Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA). URL: http://smida.gov.ua
Гриценко М. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2012. 140 с.
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : Постанова Правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
Голуб Ю. О. Застосування процедури аналізу доцільності кредитування суб’єктів господарювання в аудиторській діяльності. Бізнес Інформ. 2012. № 8. С. 148–151.
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/markets/exchangerates

  The Promblems of Economy, 2009-2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру