УКР
ENG
Пошук

Матюшенко Ігор Юрійович

Дата народження: 5 грудня 1965 р.

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної Академії освіти і науки (МАОН, Україна), дійсний член Академічного союзу Оксфорд (AUO, Великобританія), член Всеукраїнських громадських організацій «Українська асоціація економістів-міжнародників» та «Українська асоціація європейських студій»
Лауреат премії ім. М. І. Туган-Барановського НАН України (2014 р.); Лауреат премії імені В.Н. Каразіна І ступеня ХНУ імені В. Н. Каразіна (2017 р.)

Місце роботи: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, Харків), професор кафедри міжнародних економічних відносин.


Сфера наукових інтересів:
– міжнародні інвестиції й економічна інтеграція, трансфер технологій, експортний потенціал, євроінтеграція і практичні аспекти угоди про асоціацію України з ЄС;
– конвергенція знань, технологій і суспільства на базі NBIC-технологій в умовах поширення передового виробництва Індустрії 4.0;
– науково-технологічна політика, форсайтні дослідження з вибору пріоритетів інноваційного розвитку України в умовах асоціації з ЄС і нової промислової революції


Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі більше 50 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, 30 статей в іноземних фахових виданнях з імпакт-фактором і 10 авторських свідоцтв
Входить до складу наукових і редакційних рад низки іноземних фахових журналів, в тому числі: Applied Economics and Finance (USA), Journal of Economics and Public Finance (USA), British Journal of Economics, Management & Trade (UK, USA, India), ACTA Innovations (Poland)

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9866-9025
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VVq6BLYAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508128709
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/1962570/igor-yu-matyushenko/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Matyushenko

Найбільш значущі наукові роботи:

  1. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій в країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 448 с.
  2. Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки : монографія. Харків : ФОП Александрова К. М., 2016. 556 с.
  3. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 392 с.
  4. Shostak I., Matyushenko I. & etc. Computer support for decision-making on defining the strategy of green it development at the state level // Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications / V. Kharchenko, Yu, Kondratenko, J. Kacprzyk (Eds.). Berlin : Heidelberg: Springer International Publishing, 2019. P. 553–559.
  5. Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посіб. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. 504 с.
  6. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
  7. Контактна адреса: imatyushenko@karazin.ua

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру