УКР
ENG
Пошук

Салашенко Тетяна Ігорівна

Дата народження: 21 грудня 1985 р.

Кандидат економічних наук.

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна, Харків), старший науковий співробітник сектора енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки.

Сфера наукових інтересів:
- реорганізація та лібералізація енергетичних ринків;
- стратегування державної енергетичної політики;
- концептуальні засади зміцнення енергетичної безпеки України та її регіонів;
- підвищення енергоефективності за галузями економіки;
- декарбонізація та перехід до зеленої енергії.

Автор понад 80 публікацій, у тому числі 12 монографій (з них 1 одноосібна, 4 у співавторстві, 7 колективних).
Брала учать у підготовці науково-аналітичних записок до Офісу Президента України, Стратегій розвитку м. Харкова до 2020 р. та Харківської області на 2021–2027 рр.

Посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1822-5836
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YF1VrNgAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57340287400
Web of Science / Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEH-5276-2022

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Chen Q., Balian A., Kyzym M., Salashenko T., Gryshova I., Khaustova V. Electricity Markets Instability: Causes of Price Dispersion. Sustainability. 2021. No. 13. 12343. DOI: 10.3390/su132212343 (Scopus Q1, Web of Science)
 2. Wang D., Gryshova I., Balian A., Kyzym M., Salashenko T., Khaustova V., Davidyuk O. Assessment of Power System Sustainability and Compromises between the Development Goals. Sustainability. 2022. No. 14. 2236. DOI: 10.3390/su14042236 (Scopus Q1, Web of Sciences)
 3. Osi ́nska M., Kyzym M., Khaustova V., Ilyash O., Salashenko T. Does the Ukrainian electricity market correspond to the European model? Utilities Policy. 2022. No. 79. 101436. DOI: 10.1016/j.jup.2022.101436 (Scopus Q1, Web of Science)
 4. Wang D., Gryshova I., Kyzym M., Salashenko T., Khaustova V., Shcherbata M. Electricity Price Instability over Time: Time Series Analysis and Forecasting. Sustainability. 2022. No. 14 (15). 9081. DOI: 10.3390/su14159081 (Scopus Q1, Web of Science)
 5. Енергетична модель економічного зростання України : кол. моногр. / авт. кол. : Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Губарєва І. О., Котляров Є. І., Салашенко Т. І. та ін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 340 с. ISBN 978-617-7801-32-9. URL: https://www.researchgate.net/publication/365047098_Energeticna_model_ekonomicnogo_zrostanna_Ukraini_Energy_model_of_economic_growth_of_Ukraine
 6. Салашенко Т. І. Наукове забезпечення лібералізації ринку електричної енергії України : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 432 с. ISBN 978-617-7801-14-5 URL: https://www.researchgate.net/publication/353322442_Salasenko_T_I_Naukove_zabezpecenna_liberalizacii_rinku_elektricnoi_energii_Ukraini_monografia
 7. Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України: монографія / за ред. Кизима М. О. ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. В. Шпілєвський, Є. І. Котляров, Т. І. Салашенко, Костенко, О. В. Шпілєвський, О. В. Лелюк та ін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 344 c. ISBN: 978-617-7801-15-2. URL: https://www.researchgate.net/publication/346607019_Teoretiko-prikladni_aspekti_dekarbonizacii_ta_rozvitku_rozpodilenoi_elektroenergetiki_Ukraini_Theoretical_and_applied_aspects_of_decarbonization_and_development_of_distributed_electricity_in_Ukraine
 8. Афанасьєв М. В. Салашенко Т. І. Теоретико-прикладні аспекти сталого розвитку електроенергетики України : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 224 с. ISBN 978-617-7801-34-3. URL: https://www.researchgate.net/publication/364055061_Teoretiko-prikladni_aspekti_stalogo_rozvitku_elektroenergetiki_ukraini
 9. Салашенко Т. І. Концепція конкурентного ринку електричної енергії України на постнеоліберальній основі. Проблеми економіки. 2022. № 3. C. 70–83. DOI: 10.32983/2222-0712-2022-3-70-83
 10. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Салашенко Т. І., Лелюк О. В. Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 79–88. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-1_0-pages-79_88.pdf
 11. Khaustova V. Ye., Salashenko T. I., Lelyuk O. V. Energy security of the national economy based on a systems approach. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 79–92. URL: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140212
 12. Салашенко Т. І. Оцінкa прогресивності електроенергетичного циклу України у європейському просторі. Вісник ОНУ. Серія : Економіка. 2019. Т. 24. Вип. 2 (75). С. 25–31. URL: http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_econom_24_2(75).pdf
 13. Салашенко Т. І. Енергетика України та світу в умовах пандемії: наслідки та заходи боротьби. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.137
 14. Кизим М. О., Салашенко Т. І., Конкурентний ринок електроенергії: теоретичні підходи та моделі формування. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 130–143. DOI: 10.32983/2222-0712-2020-2-130-143
 15. Губарєва І. О., Салашенко Т. І. Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України. Проблеми економіки. 2021. № 1. C. 11–20. DOI: 10.32983/2222-0712-2021-1-11-20

Контактна адреса: tisandch@gmail.com

  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру