УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2022

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Аналіз тенденцій технологічного розвитку країн світу в контексті патентної статистики
Грицуленко С. І.

Грицуленко С. І. Аналіз тенденцій технологічного розвитку країн світу в контексті патентної статистики. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 4–12.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-4-12

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Соціально-економічний і політичний рівень розвитку країн з огляду на диджиталізацію державного управління
Гур’янова Л. С., Гавкалова Н. Л., Лола Ю. Ю., Прокопович С. В., Михайленко Д. Г.

Guryanova, Lidiya S. et al. (2022) “The Socioeconomic and Political Level of Development of Countries in View of Digitalization of Public Administration.” The Problems of Economy 2:13–21.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-13-21

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -


Українська воєнна криза як частина глибинного світового трансформаційного процесу: фінансові механізми стабілізації та відновлення
Корнівська В. О.

Корнівська В. О. Українська воєнна криза як частина глибинного світового трансформаційного процесу: фінансові механізми стабілізації та відновлення. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 22–31.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-22-31

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Історико-теоретичні аспекти дослідження формування зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран
Панова І. О., Жеваго О. К.

Панова І. О., Жеваго О. К. Історико-теоретичні аспекти дослідження формування зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 32–38.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-32-38

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ринок праці в Україні: поточна ситуація та перспектива розвитку
Дмитришин Л. І., Романчукевич М. Й.

Dmytryshyn, Lesia I., and Romanchukevych, Maryana Yo. (2022) “Labor Market in Ukraine: Current Situation and Development Prospect.” The Problems of Economy 2:39–46.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-39-46

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Війна в Україні: аналіз передумов, уроки протистояння і висновки на майбутнє
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шликова В. О.

Kyzym, Mykola O., Khaustova, Viktoriia Ye., and Shlykova, Viktoriia O. (2022) “War in Ukraine: Analysis of the Prerequisites, Lessons of the Infighting, and Conclusions for the Future.” The Problems of Economy 2:47–57.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-47-57

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 15

Завантажити статтю у форматі pdf -


Особливості системного забезпечення безпеки газового ринку України
Матійчук Л. П.

Матійчук Л. П. Особливості системного забезпечення безпеки газового ринку України. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 58–65.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-58-65

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -


Макроекономічний аналіз ефективності регулювання економіки України: ретроспектива та сучасний фінансово-економічний стан
Семенча І. Є., Ковальов М. С.

Семенча І. Є., Ковальов М. С. Макроекономічний аналіз ефективності регулювання економіки України: ретроспектива та сучасний фінансово-економічний стан. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 66–75.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-66-75

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Транскордонне співробітництво сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних процесів
Головня О. М., Потапов В. П.

Головня О. М., Потапов В. П. Транскордонне співробітництво сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних процесів. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 76–82.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-76-82

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Чинники просторового розвитку територіальних громад у системі публічного управління територіями
Кизим М. О., Семигуліна І. Б., Ярошенко І. В.

Кизим М. О., Семигуліна І. Б., Ярошенко І. В. Чинники просторового розвитку територіальних громад у системі публічного управління територіями. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 83–92.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-83-92

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 15

Завантажити статтю у форматі pdf -


Теоретико-методичні основи стратегічного планування розвитку регіонів України
Кондратенко Н. О., Чечетова Н. Ф., Оболенцева Л. В., Красноносова О. М.

Кондратенко Н. О., Чечетова Н. Ф., Оболенцева Л. В., Красноносова О. М. Теоретико-методичні основи стратегічного планування розвитку регіонів України. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 93–99.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-93-99

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 48

Завантажити статтю у форматі pdf -


Управління інформаційним забезпеченням підприємств туристського та готельного бізнесу
Богдан Н. М., Писаревський І. М., Сегеда І. В., Колонтаєвський О. П.

Богдан Н. М., Писаревський І. М., Сегеда І. В., Колонтаєвський О. П. Управління інформаційним забезпеченням підприємств туристського та готельного бізнесу. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 100–107.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-100-107

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Науково-методичні засади оцінки ефективності процесу управління інформаційною безпекою підприємств малого та середнього бізнесу: кібербезпека та інтелектуальна власність
Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І.

Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І. Науково-методичні засади оцінки ефективності процесу управління інформаційною безпекою підприємств малого та середнього бізнесу: кібербезпека та інтелектуальна власність. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 108–116.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-108-116

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Інтегрований підхід до формування ефективного просторово-процесного управління економічним потенціалом в умовах неотехнологічного відтворення
Титикало В. С.

Титикало В. С. Інтегрований підхід до формування ефективного просторово-процесного управління економічним потенціалом в умовах неотехнологічного відтворення. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 117–123.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-117-123

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Вплив емоційного інтелекту та навантаження, пов’язаного з роботою, на фактори організаційної поведінки працівників
Йилдирим О., Іляш О. І., Хаустова В. Є., Челіксулар А.

Yildirim, Osman. et al. (2022) “The Effect of Emotional Intelligence and Work-related Strain on the Employee’s Organizational Behavior Factors.” The Problems of Economy 2:124–131.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-124-131

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України
Віленчук О. М., Дема Д. І., Куровська Н. О.

Віленчук О. М., Дема Д. І., Куровська Н. О. Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 132–139.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-132-139

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Національний банк України та його роль у реалізації грошово-кредитної політики у воєнний час
Дорошенко Н. О., Кравченко С. С.

Дорошенко Н. О., Кравченко С. С. Національний банк України та його роль у реалізації грошово-кредитної політики у воєнний час. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 140–144.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-140-144

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Вплив фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні
Мельник В. М., Руденко В. В.

Мельник В. М., Руденко В. В. Вплив фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 145–162.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-145-162

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України
Стойко О. Я., Шубенко І. А.

Стойко О. Я., Шубенко І. А. Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 163–174.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-163-174

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання
Ханін І. Г., Сопін Є. О.

Ханін І. Г., Сопін Є. О. Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 175–183.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-175-183

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 37

Завантажити статтю у форматі pdf -


Наслідки війни в Україні для національного ринку праці та напрями підтримки зайнятості
Перегудова Т. В.

Перегудова Т. В. Наслідки війни в Україні для національного ринку праці та напрями підтримки зайнятості. Проблеми економіки. 2022. №2. C. 184–191.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-184-191

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру