УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2021

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Вплив фінансових ринків, що розвиваються, на маркетингові програми: міжнародний аспект
Балабуха К. Є.

Балабуха К. Є. Вплив фінансових ринків, що розвиваються, на маркетингові програми: міжнародний аспект. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 4–9.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-4-9

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Основні показники цифрової трансформації міжнародної туристичної індустрії
Грабар М. В.

Грабар М. В. Основні показники цифрової трансформації міжнародної туристичної індустрії. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 10–15.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-10-15

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гібридні загрози: сутність, характеристики, передумови ескалації
Калюжна Н. Г., Ковтун Т. К.

Kalyuzhna, Nataliya H., and Kovtun, Taras K. (2021) “Hybrid Threats: Essence, Characteristics, Preconditions for Escalation.” The Problems of Economy 3:16–21.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-16-21

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Європейський досвід адаптації соціально-економічного розвитку до кризових умов: програми та фінансові інструменти
Корнівська В. О.

Корнівська В. О. Європейський досвід адаптації соціально-економічного розвитку до кризових умов: програми та фінансові інструменти. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 22–34.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-22-34

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 26

Завантажити статтю у форматі pdf -


Теоретично-методичні положення інституційного забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: сутність, функції, завдання
Березівський Я. П.

Березівський Я. П. Теоретично-методичні положення інституційного забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: сутність, функції, завдання. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 35–41.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-35-41

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 56

Завантажити статтю у форматі pdf -


Фінансово-аналітичні аспекти прийняття рішень щодо визначення ролей учасників партнерських проєктів
Канова О. А.

Канова О. А. Фінансово-аналітичні аспекти прийняття рішень щодо визначення ролей учасників партнерських проєктів. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 42–47.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-42-47

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання
Кизим М. О., Котляров Є. І.

Кизим М. О., Котляров Є. І. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 48–55.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-48-55

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в регіонах України
Мацука В. М.

Мацука В. М. Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в регіонах України. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 56–64.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-56-64

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні
Савіцька О. П.

Савіцька О. П. Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 65–72.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-65-72

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Напрями реалізації регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки
Джигора О. М.

Джигора О. М. Напрями реалізації регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 73–81.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-73-81

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Шляхи управління земельними активами територіальних громад в умовах відкриття ринку землі в Україні
Патицька Х. О.

Патицька Х. О. Шляхи управління земельними активами територіальних громад в умовах відкриття ринку землі в Україні. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 82–90.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-82-90

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Суб’єкт та об’єкт процесу трансформації сільських територій
Пивовар П. В., Костюк Л. П.

Пивовар П. В., Костюк Л. П. Суб’єкт та об’єкт процесу трансформації сільських територій. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 91–99.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-91-99

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Вплив «сірої» тіньової економіки на соціально-економічну безпеку міста
Романовська Ю. А.

Романовська Ю. А. Вплив «сірої» тіньової економіки на соціально-економічну безпеку міста. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 100–109.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-100-109

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Адаптивні стратегії підприємств у цифровому середовищі
Зінченко О. А.

Зінченко О. А. Адаптивні стратегії підприємств у цифровому середовищі. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 110–116.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-110-116

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Перехід до економіки знань у межах модернізаційної парадигми для країн ядра та напівпериферії глобальної економічної системи
Довгаль О. А., Довгаль Г. В., Сердюк Г. В.

Довгаль О. А., Довгаль Г. В., Сердюк Г. В. Перехід до економіки знань у межах модернізаційної парадигми для країн ядра та напівпериферії глобальної економічної системи. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 117–123.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-117-123

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Когнітивні ресурси неоекономіки
Хаустова В. Є., Доронін А. В., Дороніна М. С.

Khaustova, Viktoriia Ye., Doronin, Andrii V., and Doronina, Maya S. (2021) “Cognitive Resources of New Economy.” The Problems of Economy 3:124–131.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-124-131

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Фінансові важелі державної підтримки сільського розвитку: європейський досвід і вітчизняні реалії
Абрамова І. В.

Абрамова І. В. Фінансові важелі державної підтримки сільського розвитку: європейський досвід і вітчизняні реалії. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 132–139.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-132-139

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі
Краснова І. В., Примостка Л. О., Лавренюк В. В.

Краснова І. В., Примостка Л. О., Лавренюк В. В. Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 140–146.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-140-146

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки
Куницька-Іляш М. В.

Куницька-Іляш М. В. Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 147–152.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-147-152

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Модельна оцінка фінансової стійкості суб’єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку
Іванов Р. В., Волкова В. В., Коваль О. С.

Іванов Р. В., Волкова В. В., Коваль О. С. Модельна оцінка фінансової стійкості суб’єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 153–159.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-153-159

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах нової соціоекономічної реальності
Василик А. В., Білик О. М., Пітько І. Ю.

Василик А. В., Білик О. М., Пітько І. Ю. Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах нової соціоекономічної реальності. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 160–166.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-160-166

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Динаміка мотиваційних важелів під впливом пандемії
Вонберг Т. В., Мотчана Е. М.

Вонберг Т. В., Мотчана Е. М. Динаміка мотиваційних важелів під впливом пандемії. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 167–174.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-167-174

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Детермінанти споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19
Микитенко Н. В., Білявська Ю. В.

Микитенко Н. В., Білявська Ю. В. Детермінанти споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19. Проблеми економіки. 2021. №3. C. 175–184.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-3-175-184

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру