УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2021

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Активізація міжнародної діяльності як засіб розвитку інноваційно-активного університету
Раєвнєва О. В., Берест М. М.

Раєвнєва О. В., Берест М. М. Активізація міжнародної діяльності як засіб розвитку інноваційно-активного університету. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 4–13.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-4-13

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Впровадження європейського досвіду створення кластерів у сфері сільського зеленого туризму в Україні
Додукало М. Ю., Данько Н. І.

Додукало М. Ю., Данько Н. І. Впровадження європейського досвіду створення кластерів у сфері сільського зеленого туризму в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 14–20.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-14-20

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю у форматі pdf -


Формування інструментарію стимулювання розвитку малого бізнесу в регіонах України
Іванов Ю. Б., Красноносова О. М., Полякова О. Ю., Тур О. В.

Іванов Ю. Б., Красноносова О. М., Полякова О. Ю., Тур О. В. Формування інструментарію стимулювання розвитку малого бізнесу в регіонах України. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 21–28.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-21-28

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю у форматі pdf -


Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І.

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 29–41.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю у форматі pdf -


Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні
Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М.

Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М. Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 42–49.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-42-49

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Державно-приватне партнерство як інститут поєднання державних і приватних зусиль для вирішення соціально важливих завдань
Прохорова В. В., Бабічев А. В., Юхман Я. В., Варенко Т. К.

Prokhorova, Viktoriia V. et al. (2021) “Public-Private Partnership as an Institute of Combined Public and Private Efforts to Solve Socially Important Tasks in Ukraine.” The Problems of Economy 4:50–55.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-50-55

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки
Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І.

Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 56–66.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-56-66

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Трансформація взаємодії освітньої та наукової діяльності університету в інноваційній економіці
Раєвнєва О. В., Остапенко В. М.

Rayevnyeva, Olena V., and Ostapenko, Viktoriia M. (2021) “Transformation of the Interaction between the Educational and Scientific Activity of a University in the Innovative Economy.” The Problems of Economy 4:67–78.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-67-78

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стратегічні пріоритети екомодернізації у промисловості України у контексті подолання глобальних економічних викликів і реалізації цілей сталого розвитку
Шевченко А. В.

Шевченко А. В. Стратегічні пріоритети екомодернізації у промисловості України у контексті подолання глобальних економічних викликів і реалізації цілей сталого розвитку. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 79–84.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-79-84

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Теоретико-методологічні засади дослідження впливу зовнішньоекономічних чинників на економічну безпеку регіонів України
Бабець І. Г.

Бабець І. Г. Теоретико-методологічні засади дослідження впливу зовнішньоекономічних чинників на економічну безпеку регіонів України. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 85–91.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-85-91

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Аналіз динаміки та факторів впливу на трудові ресурси Київської області
Замрій А. М., Капустян В. О.

Замрій А. М., Капустян В. О. Аналіз динаміки та факторів впливу на трудові ресурси Київської області. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 92–100.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-92-100

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Формування ресурсів місцевого бюджету Львівської області в умовах фінансової децентралізації
Круглякова В. В., Західна О. Р., Юрченко І. М.

Круглякова В. В., Західна О. Р., Юрченко І. М. Формування ресурсів місцевого бюджету Львівської області в умовах фінансової децентралізації. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 101–107.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-101-107

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Організаційно-економічне плато формування цифрового стратегічного партнерства
Голобородько А. Ю.

Голобородько А. Ю. Організаційно-економічне плато формування цифрового стратегічного партнерства. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 108–113.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-108-113

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Статистичні методи в системі управлінні розвитком підприємства
Кондратенко Н. О., Колесник Т. М., Браташ М. А.

Кондратенко Н. О., Колесник Т. М., Браташ М. А. Статистичні методи в системі управлінні розвитком підприємства. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 114–120.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-114-120

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стратегічне управління людськими ресурсами в умовах невизначеності
Лазебник Ю. О., Корепанова К. О.

Лазебник Ю. О., Корепанова К. О. Стратегічне управління людськими ресурсами в умовах невизначеності. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 121–126.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-121-126

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України
Новікова М. М., Швед А. Б.

Новікова М. М., Швед А. Б. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 127–133.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-127-133

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 31

Завантажити статтю у форматі pdf -


Визначення завдань сталого розвитку підприємства в умовах європейської моделі біоекономіки
Пашкевич М. С., Лі Гуаньнань

Пашкевич М. С., Лі Гуаньнань Визначення завдань сталого розвитку підприємства в умовах європейської моделі біоекономіки. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 134–140.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-134-140

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Гендерна рівність як складова благополуччя на робочому місці
Шатілова О. В., Яковенко М. В.

Шатілова О. В., Яковенко М. В. Гендерна рівність як складова благополуччя на робочому місці. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 141–149.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-141-149

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -


Система електронного бізнесу
Вербівська Л. В.

Вербівська Л. В. Система електронного бізнесу. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 150–156.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-150-156

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Поведінкові засади розгортання кризових явищ у сучасній світовій економіці
Соболєв В. М., Соболєва М. В.

Соболєв В. М., Соболєва М. В. Поведінкові засади розгортання кризових явищ у сучасній світовій економіці. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 157–162.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-157-162

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -


Сутність та особливості формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг
Дубина М. В., Тарасенко А. В., Тарасенко О. О.

Дубина М. В., Тарасенко А. В., Тарасенко О. О. Сутність та особливості формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 163–172.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-163-172

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю у форматі pdf -


Електронні платіжні системи: особливості функціонування та оцінка економічної ефективності
Ханін І. Г., Сопін Є. О.

Ханін І. Г., Сопін Є. О. Електронні платіжні системи: особливості функціонування та оцінка економічної ефективності. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 173–180.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-173-180

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Формування системи індикаторів стану та розвитку «розумних» міст в Україні
Корепанов О. С., Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І., Маслов М. Ю.

Корепанов О. С., Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І., Маслов М. Ю. Формування системи індикаторів стану та розвитку «розумних» міст в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 181–190.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-181-190

Розділ: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Фіскальні ефекти впровадження нових соціальних стандартів в Україні
Полякова О. Ю.

Полякова О. Ю. Фіскальні ефекти впровадження нових соціальних стандартів в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 191–202.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-191-202

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -


Активізація підприємницької ініціативи як спосіб забезпечення зайнятості ветеранів АТО/ООС: українська практика та світовий досвід
Тарновська І. В., Власова В. П.

Тарновська І. В., Власова В. П. Активізація підприємницької ініціативи як спосіб забезпечення зайнятості ветеранів АТО/ООС: українська практика та світовий досвід. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 203–210.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-203-210

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Інституціоналізація економічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного природокористування на рівні ОТГ
Голян В. А., Мединська Н. В.

Голян В. А., Мединська Н. В. Інституціоналізація економічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного природокористування на рівні ОТГ. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 211–216.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-211-216

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю у форматі pdf -


  The Promblems of Economy, 2009-2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру