УКР
ENG
ПошукПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2023

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Патентний аналіз як віддзеркалення конкурентної боротьби за перспективні ніші глобального ринку
Грицуленко С. І.

Грицуленко С. І. Патентний аналіз як віддзеркалення конкурентної боротьби за перспективні ніші глобального ринку. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 5–13.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-5-13

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оцінка рівня цифровізації економіки України та країн – членів ЄС
Губарєва І. О., Бука С. А., Бєлікова Н. В.

Губарєва І. О., Бука С. А., Бєлікова Н. В. Оцінка рівня цифровізації економіки України та країн – членів ЄС. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 14–21.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-14-21

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Розвиток експортно-імпортної діяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій
Малярець Л. М., Норік Л. О., Балюк Ю. С., Бударін О. С.

Malуarets, Lyudmyla M. et al. (2023) “The Development of Export-Import Activity on the Basis of Information and Communication Technologies.” The Problems of Economy 4:22–31.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-22-31

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Демістифікація клієнтського сприйняття щодо впровадження електромобілів у Південній Африці за допомогою моделі прийняття технології
Мсоса Стівен Каямбазінту

Msosa, Steven Kayambazinthu. (2023) “Demystifying Customer Perception of Electric Vehicle Adoption in South Africa Using the Technology Acceptance Model.” The Problems of Economy 4:32–40.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-32-40

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Фінансування інновацій ТНК у контексті інноваційної трансформації економіки регіонів України
Матрунчик Д. М.

Матрунчик Д. М. Фінансування інновацій ТНК у контексті інноваційної трансформації економіки регіонів України. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 41–47.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-41-47

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Дослідження впливу чутливості видів економічної діяльності на економічну поведінку підприємств Китаю
Раєвнєва О. В., Су Руї

Раєвнєва О. В., Су Руї Дослідження впливу чутливості видів економічної діяльності на економічну поведінку підприємств Китаю. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 48–57.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-48-57

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Принципи концептуалізації публічного інвестування в контексті економічного співробітництва та розвитку
Тимечко І. Р., Раделицький Ю. О.

Тимечко І. Р., Раделицький Ю. О. Принципи концептуалізації публічного інвестування в контексті економічного співробітництва та розвитку. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 58–63.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-58-63

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Концепція виходу України з «пастки відсталості» у повоєнному періоді
Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Полякова О. Ю.

Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Полякова О. Ю. Концепція виходу України з «пастки відсталості» у повоєнному періоді. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 64–69.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-64-69

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стан і тенденції розвитку лісопромислового комплексу України у довоєнний період
Колбасін Є. С., Філатова Т. А.

Колбасін Є. С., Філатова Т. А. Стан і тенденції розвитку лісопромислового комплексу України у довоєнний період. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 70–81.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-70-81

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю у форматі pdf -


Аналіз тенденцій забезпечення потреб країни в моторному паливі
Хаустова В. Є., Кизим М. О., Костенко Д. М., Шпілєвський В. В.

Khaustova, Viktoriia Ye. et al. (2023) “Analyzing the Tendencies in Meeting the Country’s Needs for Motor Fuel.” The Problems of Economy 4:82–98.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-82-98

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю у форматі pdf -


Напрями підготовки молодих фахівців через підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері освіти
Юринець З. В., Сновидович І. Г., Денисенко М. П., Панченко В. А.

Yurynets, Zoryna V. et al. (2023) “Areas of Training of Young Specialists Through Professional Development of Academic Staff in the Field of Education.” The Problems of Economy 4:99–104.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-99-104

Розділ: Економіка та управління національним господарством

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Економіка територіальних громад: тенденції в умовах війни та стратегування повоєнного відновлення
Дуб А. Р.

Дуб А. Р. Економіка територіальних громад: тенденції в умовах війни та стратегування повоєнного відновлення. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 105–111.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-105-111

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Процесний підхід в розвитку конвергентності інвестиційних процесів на підприємстві в умовах диджиталізації
Ареф’єв С. О., Ареф’єва О. В., Копча Ю. Ю.

Ареф’єв С. О., Ареф’єва О. В., Копча Ю. Ю. Процесний підхід в розвитку конвергентності інвестиційних процесів на підприємстві в умовах диджиталізації. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 112–118.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-112-118

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Стратегія управління транспарентністю розвитку підприємств в умовах конвергенції інвестиційних процесів
Зайцева А. С.

Зайцева А. С. Стратегія управління транспарентністю розвитку підприємств в умовах конвергенції інвестиційних процесів. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 119–124.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-119-124

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Оцінка імплементації Цілей сталого розвиткута їхнього впливу на цінність підприємств харчової галузі
Краснокутська Н. С., Гао Лян

Krasnokutska, Natalia S., and Gao, Liang. (2023) “Assessing the Implementation of the Sustainable Development Goals and Their Impact on the Value of Enterprises in Food Industry.” The Problems of Economy 4:125–135.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-125-135

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Розвиток персоналу інноваційних підприємств в умовах диджиталізації
Мажник Л. О., Литовченко І. В., Шевченко С. О.

Mazhnyk, Lidiia O., Lytovchenko, Iryna V., and Shevchenko, Stanislav О. (2023) “Development of Staff of Innovative Enterprises in the Context of Digitalization.” The Problems of Economy 4:136–142.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-136-142

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Результати оцінки можливостей та перспективи використання технології blockchain у виробничій діяльності підприємств
Малярець Л. М., Старкова О. В., Отенко І. П., Долгова Н. Г.

Malуarets, Lyudmyla M. et al. (2023) “Results of the Assessment of Possibilities and Prospects of Using Blockchain Technology in the Production Activities of Enterprises.” The Problems of Economy 4:143–158.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-143-158

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Моделювання бізнес-процесів у сучасному бізнес-середовищі
Рожко В. І., Хлистун А. А.

Рожко В. І., Хлистун А. А. Моделювання бізнес-процесів у сучасному бізнес-середовищі. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 159–164.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-159-164

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю у форматі pdf -


Генезис поняття та процесу стратегування на підприємствах
Ястремська О. О.

Iastremska, Olesia A. (2023) “Genesis of the Concept and Process of Strategizing at Enterprises.” The Problems of Economy 4:165–174.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-165-174

Розділ: Економіка та управління підприємствами

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Механізм управління фінансовою безпекою страхової компанії
Копилюк О. І., Музичка О. М., Іваночко С. С., Логін В. Б.

Копилюк О. І., Музичка О. М., Іваночко С. С., Логін В. Б. Механізм управління фінансовою безпекою страхової компанії. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 175–181.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-175-181

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Розвиток споживчого кредитування в Україні: аналіз за допомогою методології системної динаміки
Петровський О. В.

Петровський О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні: аналіз за допомогою методології системної динаміки. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 182–190.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-182-190

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Формування податкової політики у країнах Європейського Союзу
Тітарчук М. І.

Тітарчук М. І. Формування податкової політики у країнах Європейського Союзу. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 191–197.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-191-197

Розділ: Фінанси та банківська справа

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Механізм управління комунальним майном як фактор активізації соціальної послуги життєстійкості в умовах децентралізації та війни
Попело О. В., Кураш А. М.

Попело О. В., Кураш А. М. Механізм управління комунальним майном як фактор активізації соціальної послуги життєстійкості в умовах децентралізації та війни. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 198–206.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-198-206

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Адаптація надійності та валідності шкали лікарняного клімату безпеки
Йилдирим О., Хаустова В. Є., Іляш О. І.

Yildirim, Osman., Khaustova, Viktoriia Ye., and Ilyash, Olha I. (2023) “Reliability and Validity Adaptation of the Hospital Safety Climate Scale.” The Problems of Economy 4:207–216.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-207-216

Розділ: Соціальна економіка, політика та демографія

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Аналіз даних із використанням генеративного штучного інтелекту: можливості та виклики
Скіцько В. І.

Скіцько В. І. Аналіз даних із використанням генеративного штучного інтелекту: можливості та виклики. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 217–225.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-217-225

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів
Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Волкодав В. Ю.

Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Волкодав В. Ю. Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 226–233.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-226-233

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю у форматі pdf -


Інвестування нафтогазовидобутку в ТНК: тенденції, еколого-економічні проблеми та пріоритети
Коробка Р. В.

Коробка Р. В. Інвестування нафтогазовидобутку в ТНК: тенденції, еколого-економічні проблеми та пріоритети. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 234–240.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-234-240

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Ефективність діяльності екологічних інспекцій в Україні та її вплив на фінансове забезпечення раціонального природокористування
Самусевич Я. В., Теницька І. А., Селезньова О. В.

Самусевич Я. В., Теницька І. А., Селезньова О. В. Ефективність діяльності екологічних інспекцій в Україні та її вплив на фінансове забезпечення раціонального природокористування. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 241–247.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-241-247

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


Інструменти фінансування екологічного розвитку ЄС
Федірко О. А., Федірко Н. В., Васюк Н. О.

Федірко О. А., Федірко Н. В., Васюк Н. О. Інструменти фінансування екологічного розвитку ЄС. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 248–256.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-248-256

Розділ: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю у форматі pdf -


  The Promblems of Economy, 2009-2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру